De MazoutExpert is de technicus die kwaliteit garandeert. Onze erkende, vakbekwame technici behartigen uw project met zorg. U ontvangt de wettelijk verplichte attesten en certificaten na uitvoering van de werken.

De MazoutExpert is de technicus die kwaliteit garandeert. Onze erkende en vakbekwame technici behartigen uw project met zorg. U ontvangt de wettelijk verplichte attesten en certificaten na uitvoering van de werken.

Kies voor de garantie van de MazoutExpert

Om het kwaliteitslabel te dragen en erkend te zijn als MazoutExpert, moet de technicus en de firma voor wie hij werkt beantwoorden aan een aantal administratieve voorwaarden en de nodige opleidingen en bijscholing hebben gevolgd. Om de kwaliteit van zijn werk te garanderen, wordt de MazoutExpert ook onderworpen aan steekproefcontroles door een onafhankelijk erkend controle-organisme. De MazoutExpert moet steeds in het bezit zijn van zijn legitimatiekaart die zijn vakmanschap garandeert.

Erkenningsnummers van onze technici

Erkend stookolietechnicus - Erkend reservoirtechnicus

SV07801 - SV07829 - SV07848

Administratief dossier

Na de uitvoering van de werken ontvangt u van ons de wettelijk verplichte attesten en certificaten. Wij zorgen er voor dat uw administratief dossier perfect in orde is.

Informazout

MazoutExpert is een kwaliteitslabel van www.informazout.be