Geachte mevrouw,

Ik kijk met grote tevredenheid terug op de gedane werken i.v.m. het reinigen en verwijderen van de oude mazouttanks en zal het niet nalaten u als referentie door te geven.

Juli 2018