Ultrasone tanktest

Uw mazouttank dient te worden gekeurd? Het is tijd voor de periodieke keuring? Of uw woning wordt verkocht? Bij BEL Tankservice bent u aan het juiste adres!

Wetgeving

Een periodieke tankkeuring is vereist bij nieuwe alsook bij bestaande mazouttanks om eventuele bodemverontreiniging te voorkomen. Een periodieke tankcontrole is vereist voor nieuwe en bestaande tanks. Voor bovengrondse tanks geldt een eenmalige controle (particulieren) of drie jaarlijkse controle (bedrijven) . Voor ondergrondse tanks geldt een tweejaarlijks of vijfjaarlijks controle  (particulieren) of een tweejaarlijkse controle (bedrijven).

Tankkeuringen zijn eveneens een noodzaak voor uw verzekering alsook voor het Mazoutfonds.

Goedgekeurde tank

Voor een goedgekeurde mazouttank is een conformiteitsattest beschikbaar. Tevens heeft de mazouttank een groene dop of merkplaat met vermelding van het registratienummer van de erkend reservoirtechnicus die de controle heeft uitgevoerd. Alsook de datum van de laatste tankkeuring en de datum voor de volgende keuring wordt vermeld.

Te herstellen tank

Met een oranje dop mag de tank nog gedurende 6 maanden worden gebruikt. Binnen deze periode dient de mazouttank te worden hersteld en herkeurd.

Afgekeurde tank

Met een rode dop moet de tank onmiddellijk worden geledigd, waarna de tank moet worden hersteld en herkeurd of buiten gebruik gesteld. Een rode dop of merkplaat betekent dat de mazouttank niet is goedgekeurd en dat de brandstofleverancier niet mag leveren.

Verkoop van de woning

Ook bij de verkoop van uw woning dient de verkoper over een conform keuringsattest van de bestaande mazouttank te beschikken. Uw notaris zal in kader van de verkoop van de woning naar het keuringsattest vragen om het bij het verlijden van de notariële akte over te maken aan de nieuwe eigenaar.

Procedure tankcontrole

De tankkeuring wordt uitgevoerd door één van onze erkende technici

  • visuele controle van de installatie
  • controle op aanwezigheid van water en slib
  • controle van de werking van de overvulbeveiliging
  • controle van het lekdetectiesysteem (indien aanwezig)
  • uitvoeren van een dichtheidsproef (ultrasone test) op een ondergrondse tank
  • opmaken van het conformiteitsattest

Nazorg

Wij contacteren u tijdig voor de volgende herkeuring zo bent u steeds wettelijk in orde. Bovendien bent u zeker dat uw mazoutleverancier uw levering niet zal weigeren omdat de mazouttank niet (tijdig) is gekeurd.