• Verwijdering ondergrondse mazouttank
  • Verwijderen van een keldertank
  • Verwijderen van een bovengrondse tank
  • Verwijderen van een keldertank
  • De tank is klaar om af te voeren
  • Afvoeren van een uitgegraven mazouttank

U heeft een stookolietank die u niet meer gebruikt? U ben overgeschakeld van mazout op aardgas en uw oude mazouttank is nog niet verwijderd? Voor ondergrondse mazouttanks, bovengrondse mazouttanks en keldertanks bent u bij BEL Tankservice aan het juiste adres! Wij komen vrijblijvend ter plaatse om samen met u te bespreken welke de mogelijkheden zijn.

Wetgeving

Particuliere reservoirs kleiner dan 5000 kg (6000 liter)

Bij een buitengebruikstelling moet het reservoir geledigd worden. Ondergrondse reservoirs moeten ook gereinigd en verwijderd worden indien technisch mogelijk. Indien het technisch onmogelijk is om het reservoir te verwijderen dient in overleg met een erkend technicus, het reservoir gevuld te worden met een inert materiaal.

Bij het buiten gebruik stellen van ondergronds of bovengronds reservoir stelt de erkende technicus ook een certificaat op waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Dit certificaat vermeldt bovendien de naam en het erkenningsnummer van de erkende technicus

Particuliere reservoirs van 5000 kg (6000 liter) en meer alsook alle professionele reservoirs

Het reservoir dient geledigd, gereinigd en binnen een termijn van 3 jaar verwijderd te worden. Indien het technisch onmogelijk is om het reservoir te verwijderen moet binnen dezelfde termijn, in overleg  met een erkend technicus, het reservoir geledigd, gereinigd en opgevuld te worden met een  inert materiaal.

Bij het buiten gebruik stellen van ondergronds of bovengronds reservoir stelt de erkende technicus ook een certificaat op waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Dit certificaat vermeldt bovendien de naam en het erkenningsnummer van de erkende technicus.

Verkoop van de woning

Als verkoper dient u een conform attest over te maken aan de koper voor de verwijdering van een oude mazouttank die niet meer wordt gebruikt. Uw notaris zal in het kader van de verkoop van de woning naar het attest vragen om het bij het verlijden van de notariële akte over te maken aan de nieuwe eigenaar.

Wettelijke attesten

Met BEL Tankservice kan u rekenen op vakmanschap en een perfecte service. Als erkend reservoirtechnicus zorgt BEL Tankservice voor de wettelijke attesten.