Op BEL Group kan je rekenen

voor al je tankoplossingen op maat.

Uitvoering door erkende technici  - Afleveren van de wettelijke attesten

 • Tankkeuring: Periodieke keuring van onder- en bovengrondse mazouttanks, ook voor de verkoop van de woning.
 •  Neutraliseren van ondergrondse mazouttanks.

           Bij omschakeling naar een andere verwarmingsbron of bij het plaatsen van een nieuwe mazouttank,

           eveneens voor de verkoop van de woning.

          Werkwijze:

 1.  Correct openen van de mazouttank voor een optimale reiniging.
 2.  De mazouttank wordt volledig geledigd en vervolgens gereinigd met biologisch afbreekbare producten waarna het residu (restafval en afvalwater) wordt afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie.
 3. Vervolgens wordt de mazouttank volledig opgevuld met een niet-milieubelastend schuim.Dit product is een toepassing zoals voorgeschreven in de Vlarem II wetgeving onder artikel 6.5.5 en artikel 5.17.2.§3.
 • Verwijderen van onder- en bovengrondse mazouttanks, alsook keldertanks.

          Bij omschakeling naar een andere verwarmingsbron of bij het plaatsen van een nieuwe mazouttank,

          eveneens voor de verkoop van de woning.

       Werkwijze bovengrondse tanks en keldertanks:

 1.  Correct openen van de mazouttank voor een optimale reiniging.
 2.  De mazouttank wordt volledig geledigd en vervolgens gereinigd met biologisch afbreekbare producten waarna het residu (restafval en afvalwater) wordt afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie.
 3. Vervolgens wordt de mazouttank ontmanteld en afgevoerd zoals voorgeschreven in de Vlarem II wetgeving onder artikel 6.5.5 en artikel 5.17.2. 12§3.

       Werkwijze ondergrondse tanks:

 1. Correct openen van de mazouttank voor een optimale reiniging.
 2.  De mazouttank wordt volledig geledigd en vervolgens gereinigd met biologisch afbreekbare producten waarna het residu (restafval en afvalwater) wordt afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie.
 3. Vervolgens wordt de mazouttank verwijderd en afgevoerd zoals voorgeschreven in de Vlarem II wetgeving onder artikel 6.5.5 en artikel 5.17.2. 12§3.

  Graafwerken:
  Stap 1: De teelaarde wordt verwijderd.
  Stap 2: Na het verwijderen van de mazouttank wordt het gat opgevuld met gele zand/zavel.
  Stap 3: De verwijderde teelaarde wordt tot op de maaivlak terug open getrokken op de gele zand/zavel.

 • Reinigen van onder- en bovengrondse mazouttanks, alsook keldertanks.

          Bij omschakeling naar een andere verwarmingsbron of bij het plaatsen van een nieuwe mazouttank,

         eveneens voor de verkoop van de woning.

       Werkwijze:

 1.  Correct openen van de mazouttank voor een optimale reiniging.
 2.  De mazouttank wordt volledig geledigd en vervolgens gereinigd met biologisch afbreekbare producten waarna het residu (restafval en afvalwater) wordt afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie.
 • Plaatsen van nieuwe mazouttanks: onder- en bovengronds, alsook keldertanks.

         Metalen tanks: onder- en bovengronds

         Kunststof en polyethyleen tanks voor binnen- en buitenopstelling

         Verdeelstations

 • Mazouttank kopen:

         Metalen tanks: onder- en bovengronds

         Kunststof en polyethyleen tanks voor binnen- en buitenopstelling

         Verdeelstations

         Ad-Blue tanks

 • Verwijderen van water uit de tank:

          Wij verwijderen het water uit de tank

          Analyseren de situatie en bespreken de mogelijkheden

         Wij starten de brander terug op

 • Wettellijk in orde stellen - tankaccessoires:

        Wij stellen uw mazouttank in orde conform de wetgeving

 • Bodemsanering:

         Wij begeleiden het ganse saneringsproject

 

Wij werken met kwalitatieve tanks, vraag naar de gedetailleerde informatie.

tanks